JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 20/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. T., proti žalovanému Z. T., o zrušení výživného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 449/2005, o přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Frýdku- Místku, takto:

Projednání věci sp. zn. 16 C 449/2005 Obvodního soudu pro Prahu 3 se přikazuje Okresnímu soudu ve Frýdku Místku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. února 2006

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 21. February 2006