JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 20/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně S. Š., proti žalovanému J. Š., o výživné, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 9 C 916/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc sp. zn. 9 C 916/2001 Okresního soudu v Jihlavě se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Liberci.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. února 2002

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 07. February 2002