JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 182/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a Víta Jakšiče ve věci o projednání dědictví po A. H., zemřelém 21. 6. 2002, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. D 940/2002, o návrhu dědice Ka. H., na přikázání věci Obvodnímu soudu v Praze 5, takto:

Projednání věci sp. zn. D 940/2002 Okresního soudu v Přerově se přikazuje z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. srpna 2002

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. August 2002