JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 167/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce Ing. B. B., zastoupeného Ing. H. B., obecnou zmocněnkyní, proti žalované GE M. B., a. s., o vyloučení peněžní částky 80 000 Kč z výkonu rozhodnutí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 47 C 91/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 47 C 91/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 23. října 2006

JUDr. Marie Rezková, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 23. October 2006