JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 165/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci dědictví po M. T., vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 30 D 624/2006, o návrhu dědiců: 1) A. H., a 2) nezl. H. T., zastoupené matkou H. T., na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Šumperku, takto:

Projednání věci sp. zn. 30 D 624/2006 Okresního soudu v Karlových Varech se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Šumperku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. September 2006