JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 163/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci dědictví po K. M., za účasti F. Š., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 702/2006, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 702/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. října 2006

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 04. October 2006