JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 159/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci dědictví po A. V., vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. D 1078/2006, o návrhu dědiců: 1) Ing. J. V., 2) V. V., a 3) J. V., na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Kladně, takto:

Projednání věci sp. zn. D 1078/2006 Okresního soudu v Hodoníně se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Kladně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. September 2006