JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 158/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce Z., družstvo umělecké výroby, zastoupeného advokátkou, proti žalovanému: České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o zaplacení 3 004 200,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 C 268/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 C 268/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. September 2006