JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 156/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce J. L., proti žalované I. V. C., s. r. o., o zaplacení 40.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn.19 C 195/2001, o návrhu na delegaci podle § 12 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc sp. zn.19 C 195/2001 Okresního soudu ve Zlíně se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hradci Králové.

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. července 2002

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 11. July 2002