JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 155/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce L. J., zastoupený advokátem, proti žalované Č. p., a. s., o 50.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 243/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto :

Věc sp. zn. 24 C 243/2001 Obvodního soudu pro Prahu 1 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. srpna 2002

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 20. August 2002