JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 1/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudů JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce B. I., zastoupeného advokátem, proti žalovanému I. v. c., zastoupenému advokátem, o zaplacení 20 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 7 C 50/2001, o návrhu Okresního soudu ve Zlíně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Projednání věci sp. zn. 7 C 50/2001 Okresního soudu ve Zlíně se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Hradci Králové.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. ledna 2002

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 17. January 2002