JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2725/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce Ing. M. H., proti žalované FC B. O., a.s., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 C 173/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. dubna 2006, č. j. 42 Co 114/2006-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 23. ledna 2006, č. j. 25 C 173/2005-15, odmítl „žalobu došlou soudu dne 19. 5 2005, ve spojení s podáním došlým soudu dne 13. 6. 2005.“ Dále rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 27. dubna 2006, č. j. 42 Co 114/2006-21, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podal, vzal žalobce písemným podáním ze dne 1. září 2006 zpět.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. října 2006

JUDr. Marie Rezková, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 19. October 2006