JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 1171/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci ve věci žalobce J. Ž., zastoupeného advokátem, proti žalované I. Š., zastoupené advokátkou, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 42 C 87/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. srpna 2005, č. j. 17 Co 127/2005-200, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti shora označenému rozsudku odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. července 2004, č. j. 42 C 87/2005-192, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 4. ledna 2005, č. j. 42 C 87/2000-192, podal žalobce dovolání, které vzal zpět podáním ze dne 22. února 2006.

Nejvyšší soud na základě tohoto dispozitivního úkonu dovolatele podle § 243b odst. 5 OSŘ dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 243b odst. 5, § 224 odst. l, § 15 odst. l a

§ 146 odst. 3 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. April 2006