JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 8/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy ve věci dědictví po K. M., za účasti F. Š., vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp.zn. 1 D 633/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp.zn. 1 D 633/2005 se podle

§ 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2006

JUDr. Mojmír Putna,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 31. January 2006