JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 5/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romany Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po Vojtěchu Wojewodovi, zemřelém dne 24. srpna 2005, posledně bytem v Ostravě – Moravské Ostravě, Poštovní č. 345/23, za účasti: 1) M. W., 2) M. W., 3) K. V., o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 2892/2005 se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje Okresnímu soudu v Kolíně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2006

JUDr. Roman Fiala,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 31. January 2006