JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 4/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy ve věci vyslovení přípustnosti dalšího držení v ústavu umístěného MUDr. J. P., zastoupeného S. V., tajemnicí Obvodního soudu pro Prahu 5, za účasti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp.zn. 32 L 284/2005, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp.zn. 32 L 284/2005 se podle

§ 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Hodoníně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2006

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 26. January 2006