JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 290/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci navrhovatelky E. K. proti České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová č. 25, o opravném prostředku proti rozhodnutí o invalidním důchodu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 150/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 150/2002 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Krajskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu

Vydáno: 18. December 2002