JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 280/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po L. Š., zemřelé dne 20. prosince 2001, posledně bytem v P., za účasti 1) A. N., bytem v B. a 2) nezletilé T. Š., bytem v P., zastoupené M. P., bytem v B., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 186/2002, o návrhu A. N. na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 186/2002 se podle § 12 odst.2 o.s.ř. přikazuje Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 18. December 2002