JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 27/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. M. S., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Č. d., státní organizace, o 48.581,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 242/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 242/2000 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Jihlavě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2002

JUDr. Ljubomír D r á p a l, v.r.

Předseda senátu

Vydáno: 26. February 2002