JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 222/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci dědictví po S. K., zemřelém dne 8.4.2002, za účasti A) Z. N., a B) E. J., vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp.zn. D 663/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. D 663/2002 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Semilech.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. října 2002

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu

Vydáno: 10. October 2002