JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 217/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po zůstavitelce M. M., za účasti B. C., vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 1 D 587/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 1 D 587/2002 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. října 2002

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 02. October 2002