JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 199/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci dědictví po P. H., zemřelém dne 24. července 1992, za účasti A) D. H., B) V. H. a C) M. H., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 981/2002 (dříve D 952/92), o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 13 D 981/2002 (dříve D 952/92) se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. října 2002

JUDr. Mojmír Putna,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 01. October 2002