JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 18/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně T., spol. s r. o., zastoupené advokátkou, proti žalovanému J. L. o 176.985,70 Kč s příslušenstvím, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 19 C 142/2001 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. února 2002

JUDr. Mojmír Putna,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 21. February 2002