JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 174/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně F. H., zastoupené advokátem, proti žalované Č. s., a.s., o 177.310,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 20 C 36/2002, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 20 C 36/2002 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. srpna 2002

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 13. August 2002