JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 17/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romany Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně J. H. proti žalovaným 1) R. H. a 2) nezl. J. H., zastoupenému opatrovníkem městem V. – Městským úřadem V., o popření otcovství, vedené u Okresního osudu v Olomouci pod sp. zn. 15 C 201/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc, vedená u Okresního osudu v Olomouci pod sp. zn. 15 C 201/2005, se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje Okresnímu soudu v Trutnově.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. března 2006

JUDr. Roman Fiala, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 17. March 2006