JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 153/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně Z. B., zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) O. B., zastoupenému opatrovnicí V. D., vedoucí kanceláře Městského soudu v Brně, a 2) nezletilému B., jméno neurčeno, zastoupenému opatrovníkem „Magistrátem města T.“ o popření otcovství, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 32 C 115/2003, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 32 C 115/2003 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Teplicích.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. září 2006

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. September 2006