JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 152/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po P. P., za účasti 1) E. P., a 2) nezl. P. P., zastoupeného opatrovníkem M. ú. Z., odborem sociálních věcí a zdravotnictví, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 13 D 393/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 13 D 393/2005 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Pelhřimově.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. září 2006

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 01. September 2006