JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 15/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po Vilmě Drábkové, zemřelé dne 9. června 2005, posledně bytem v Kraslicích, Fučíkova 1443/22, za účasti 1) B. H. a 2) Ľ. Ž., vedené u Okresního soudu Sokolov pod sp. zn. 18 D 418/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu Sokolov pod sp. zn. 18 D 418/2005 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. února 2006

JUDr. Zdeněk Novotný,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 02. February 2006