JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 149/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci projednání dědictví po E. J., za účasti 1) V. Š., 2) E. J., 3) Z. J., 4) P. J., a 5) P. J., vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 36 D 943/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 36 D 943/2006 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu Brno – venkov.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2006

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý , v. r.¨

předseda senátu

Vydáno: 23. August 2006