JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 149/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobkyně L. H. proti žalovanému M. P., o příspěvek na výživu a o náklady neprovdané matky, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 28 C 181/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 28 C 181/2000 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. července 2002

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 10. July 2002