JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 148/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně K., p., a.s., zastoupené advokátem, proti žalovanému P. N., o 5.356,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 64 C 277/2004, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 64 C 277/2004 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. srpna 2006

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. August 2006