JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 146/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobců a) nezletilého L. D., zastoupeného matkou D. D., b) D. D., obou zastoupených advokátkou, proti žalovanému J. K., zastoupenému advokátem, o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkové újmy, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 201/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 201/2005 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Městskému soudu v Praze.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. září 2006

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 06. September 2006