JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 146/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci péče o nezletilou L. H. M. K. T., nar. 8.12.2000, t.č. v Kojeneckém ústavu v P., N. 6, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. Nc 305/2002, o určení místní příslušnosti takto:

K projednání a rozhodnutí věci péče o nezletilou L. H. M. K. T., nar. 8.12.2000, t.č. v Kojeneckém ústavu v P., N. 6, se určuje Okresní soud v Rokycanech.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. července 2002

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. July 2002