JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 145/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobce M. T. a.s., zastoupeného advokátem, proti žalované B., s.r.o., zastoupené advokátkou, o 278.118,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 9 C 552/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 9 C 552/2005 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Šumperku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. srpna 2006

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 23. August 2006