JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 140/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně Č. d., a.s. zastoupené advokátem, proti žalovanému T. P., zastoupenému advokátkou, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp.zn. 16 C 118/2006, o návrhu přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp.zn. 16 C 118/2006 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. srpna 2006

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 23. August 2006