JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 11/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce F. Š., proti žalovaným 1) H. S. a 2) V. S., oběma zastoupenými advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1834/2002, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1834/2002 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu ve Svitavách.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2006

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 26. January 2006