JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Nd 1/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy ve věci dodatečného projednání dědictví po J. N., za účasti a) J. N. a b) V. N., vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp.zn. 13 D 185/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp.zn. 13 D 185/2005 se podle

§ 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2006

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 26. January 2006