JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 5221/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp.zn. 6 C 646/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2008, č.j. 19 Co 5/2008-80, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 17.1.2008, č.j. 19 Co 5/2008-80, potvrdil usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 19.10.2007, č.j. 6 C 646/2005-72, kterým bylo odmítnuto podání žalobce (doručené soudu prvního stupně dne 2.3.2005) označené jako „návrh na obnovu řízení dle § 228 a žaloba pro zmatečnost dle § 229 osř.“. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Žalobce ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 12.11.2008, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce – aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi – podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. května 2009

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. May 2009