JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 4277/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci oprávněné Mgr. M. D., proti povinným 1) A. P., 2) V. P., o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení, podaných povinnými proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 7. října 2002, č. j. E 2723/2000-86, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. E 2723/2000, o dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. května 2008, č. j. 64 Co 70/2008-36, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14.5.2008, č. j. 64 Co 70/2008-36, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 11.9.2006, č. j. 11 C 374/2005-13, kterým soud prvního stupně zamítl žaloby pro zmatečnost a na obnovu řízení podané povinnými dne 10.10.2005 proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 7. října 2002, č. j. E 2723/2000-86. Proti usnesení odvolacího soudu podali povinní dovolání.

Povinní, kteří jsou fyzickými osobami, nebyli při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupeni advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by povinní měli právnické vzdělání. Povinní ani přes výzvu soudu, která jim byla doručena dne 29.8.2008, neodstranili nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byli o důsledcích své nečinnosti poučeni. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání povinných – aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi – podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 31. March 2009