JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 3758/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce J. H., zastoupené advokátkou, proti žalované M. š. H. B., zastoupené advokátem, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 9 C 67/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. ledna 2008, č. j. 10 Co 61/2008-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání, které žalobkyně podala proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 1. 2008, č. j. 10 Co 61/2008-50, vzala podáním ze dne 15. 8. 2008 zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2009

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 26. June 2009