JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 2333/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Ing. P. P., proti žalovanému M. spol. s r.o. p. a p. s., o 47.302,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesením Městského soudu v Brně ze dne 22. července 2004 č.j. 36 C 214/97-62 a ze dne 23. března 2005 č.j. 36 C 214/97-70 a proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23. září 2004 sp. zn. 38 Co 315/2004, ze dne 26. května 2005 sp. zn. 38 Co 202/2005 a ze dne 1. září 2005 č.j. 51 C 17/2005-7, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 51 C 17/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. června 2007 č.j. 1 Co 124/2007-32, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 28.6.2007 č.j. 1 Co 124/2007-32 potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.3.2007 č.j. 51 C 17/2005-26 ve výroku, kterým byla podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítnuta žalobu pro zmatečnost proti usnesením Městského soudu v Brně ze dne 22.7.2004 č.j. 36 C 214/97-62 a ze dne 23.3.2005 č.j. 36 C 214/97-70 a proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23.9.2004 sp. zn. 38 Co 315/2004, ze dne 26.5.2005 sp. zn. 38 Co 202/2005 a ze dne 1.9.2005 č.j. 51 C 17/2005-7, a ve výroku o náhradě nákladů řízení, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Žalobce ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 16.11.2007, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. června 2009

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. June 2009