JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 1769/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně K. M., zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) G. C., s.r.o., 2) S. C., v.o.s., zastoupené advokátem, a 3) K., společnost s ručením omezeným, o neplatnost veřejné dobrovolné dražby, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství v B., vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 95/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. prosince 2007, č.j. 9 Co 367/2006-177, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované 2) na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.550,- Kč k rukám advokáta; jinak žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243 odst. 2 o.s.ř.):

Dovolání, které žalobkyně podala proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18.12.2007, č.j. 9 Co 367/2006-177, vzala svým podáním ze dne 18.9.2008 zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

V dovolacím řízení vznikly žalované 2) náklady, které spočívají v odměně za zastupování advokátem ve výši 2.250,- Kč [srov. § 8, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č.110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb.] a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a č. 276/2006 Sb.), celkem ve výši 2.550,- Kč; náhrada za daň z přidané hodnoty z této odměny a náhrad k nákladům řízení nepatří, neboť advokát, který žalovanou 2) zastupoval, v rozporu s ustanovením § 14a vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a 276/2006 Sb. neprokázal, že by byl plátcem této daně. Protože žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, dovolací soud jí podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. uložil, aby žalované 2) tyto náklady nahradila. Žalobkyně je povinna přiznanou náhradu nákladů řízení v celkové výši 2.550,- Kč zaplatit k rukám advokáta, který žalovanou 2) v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Žalovaným 1) a 3) v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly. Podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř. bylo proto rozhodnuto, že žádný z těchto účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. dubna 2009

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 30. April 2009