JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 80/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci žalobce B. O., zastoupeného advokátkou, proti žalované I. v. c., s.r.o., o zaplacení částky 25.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 19 C 189/2001, o přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 19 C 189/2001 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hradci Králové.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 25. April 2002