JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 287/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci dědictví po M. R., za účasti nezletilé T. R., zastoupené zákonnou zástupkyní matkou J. D., vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. D 1187/99, o návrhu zákonné zástupkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. D 1187/99, se přikazuje Okresnímu soudu v Olomouci.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. ledna 2003

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 09. January 2003