JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 261/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci žalobkyně L. L., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) J. I. L., akciové společnosti, a 2) S. W., a. s., zastoupeným advokátem, o ochranu před nekalou soutěží, o přikázání věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 Cm 6/2002, takto :

Věc, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 Cm 6/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 19. December 2002