JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 238/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci žalobkyně H. B., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, Česká republika, o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 156/2002, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 156/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 28. November 2002