JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 236/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudů JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci dědictví po R. M., vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 17 D 77/2002, o návrhu pozůstalé manželky R. M., o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto :

Věc, vedená u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 17 D 77/2002, se přikazuje Okresnímu soudu v Ostravě.

Ve smyslu ustanovení § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 27. November 2002