JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 213/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně B. I., s.r.o, proti žalovanému B. S., vedené u Okresního soudu v Třebíči vedeného pod sp. zn. 7 C 930/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 21 C 930/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Pelhřimově.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění.

V Brně dne 9. října 2002

JUDr. Vladimír Kurka, v.r

předseda senátu

Vydáno: 09. October 2002