JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 212/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci dědictví po zůstaviteli J. L., vedené u Okresního soudu Plzeň –jih pod sp. zn. 10 D 1015/2001, o návrhu dcery zůstavitele J. S., na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto :

Věc, vedená u Okresního soudu Plzeň – jih pod sp. zn. 10 D 1015/2001, se přikazuje Okresnímu soudu v Ostravě.

Ve smyslu ustanovení § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje usnesení odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. října 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 25. October 2002