JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Nd 189/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci dědictví po zemřelém B. M., za účasti V. M., vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 20 D 746/2002, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 20 D 746/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění.

V Brně dne 9. října 2002

JUDr. Vladimír Kurka, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 09. October 2002